Stedelijke mobiliteit omvormen om de transitie te versnellen richting duurzame en leefbare steden

De coöperatieve vennootschap urbike : wat is dat?

Volledig verankerd in de sociale economie en goedgekeurd door de Nationale Raad voor de Coöperatie, positioneert de coöperatieve vennootschap urbike zich als een voortrekker in de stedelijke logistiek door het stimuleren van de modal shift van bestelwagens en lichte vrachtwagens naar fietsen. Om dit doel te bereiken lanceert urbike de ontwikkeling van concrete projecten en de implementatie van oplossingen met meetbare effecten. Urbike houdt rekening met het multidisciplinaire karakter van stedelijke uitdagingen, en steunt daarvoor op een uitgebreid netwerk van experten, partners en lokale actoren met diverse en complementaire achtergronden.

Door lid te worden van de urbike coöperatie neemt u actief deel aan de oprichting en ontwikkeling van een Brusselse sociale en solidaire onderneming met als drijfveer de stad te veranderen. U steunt een pragmatische aanpak van bewustwording, experimentatie en de opstart van projecten ten gunste van duurzame en veerkrachtige mobiliteit, die bovendien efficiënter is en de mens en de natuur centraal plaatst. Tot slot faciliteert u een structuur met participatief beheer waarbij elke stem telt!

Onze doelen voor 2020:

1
leveringen per fiets
1
gecreëerde banen
1
ton uitgespaarde CO2

BCklet project : Reinventing city logistics by bike (urbike / Sep Stigo Films)

Word coöperateur !

Door coöperant te worden van urbike cvba, investeert u in een innovatieve en solidaire Brusselse coöperatieve vennootschap die de mobiliteit en de levenskwaliteit in Brussel verbetert door het creëren van lokale werkgelegenheid.

Draag bij aan de verandering door u aan te sluiten bij een coöperatie die volledig ingebed is in de sociale economie met een participatief beheer dat steunt op het principe : 1 persoon = 1 stem!

U wordt regelmatig op de hoogte gehouden van de activiteiten en ontwikkeling van de coöperatie (bijvoorbeeld via onze driemaandelijkse nieuwsbrief), en u wordt uitgenodigd om deel te nemen aan feestelijke evenementen, werkgroepen, algemene vergaderingen, enz.

Het dividend bedraagt maximum 6% van de jaarlijkse gerealiseerde winst van de coöperatie vennootschap.

Aarzel niet! Word vandaag nog lid van de coöperatieve vennootschap urbike door het lidmaatschapformulier in te vullen.

Voor deze geldinzameling hebben we het Financité & FairFin label verkregen. Hiermee wordt bevestigd dat in urbike geïnvesteerde kapitaal activiteiten financiert die op basis van maatschappelijke criteria sociale en/of milieuvoordelen opleveren.

We verwijzen u graag door naar het financiële plan van urbike, de fact sheet van ACTION voor geldinzameling en de statuten van de coöperatieve vennootschap urbike.

Indien u nog vragen heeft, aarzel niet om in onze FAQ te duiken.

Informatie over de geldinzameling

Nominale waarde van een aandeel: 100 
Minimumaantal aandelen: 5
Maximumaantal aandelen: 50

Nota: Er is geen bedrag meer over dat in aanmerking komt voor een tax shelter. Het maximaal beschikbare bedrag van 250.000 euro werd tijdens onze vorige fondsenwervingsevenementen uitgekeerd.

Vooruitgang van de geldinzameling

INNOViris_bis

Een innovatieve oplossing testen voor de levering per fiets van lichte goederen in Brussel met behulp van intelligente containers

Acroniem: BCklet
Lancering: 01/10/2018
Duur: 27 maanden
Budget: ± € 1.000.000

Leden van het consortium :

urbike  SMartCoop  MOBI (VUB)  USL-B  Febecoop

Koerierdiensten :

Hush Rush  Dioxyde de  Gambettes (GO2)  Molenbike   Vélo SOS

Leveranciers :

FlexiModal (BicyLift)

Klanten : 

De namen van onze partners worden bekend gemaakt bij de start van onze activiteiten (mei 2019)

Projectstructuur

WP0 – Beheer en strategie
WP1 – Operations
WP2 – Informatica
WP3 – Legale aspecten
WP4 – Impact analyse
WP5 – Bestuur

Project BCklet

Sinds 1 oktober 2018 is urbike betrokken bij het Brusselse BCklet-project, met als doel een proof-of-concept voor distributie van goederencontainers per fiets op te richten. Een testperiode van 2 jaar met 4 belangrijke partners afkomstig uit de volgende sectoren is voorzien:

Parcel carrier

B2B/B2C leveringen
van pakjes en brieven

Pharma

Levering van medicijnen voor
apothekers en rusthuizen

Retail (Kleinhandel)

Levering van droge voeding
en verse producten

Home-care services (thuiszorg)

Verdeling van
maaltijden aan huis

Momenteel werkt urbike in de eerste plaats aan een diagnose en behoeftenstudie met de partners om nieuwe distributiemodellen te ontwikkelen om de befaamde last mile te overbruggen. De vele werkvergaderingen, de eerste ervaringen op het terrein (distributiecentra bezoeken en leveringen begeleiden) en de analyse van gegevens maken het mogelijk om de operationele werking te begrijpen en de grootte van de uitdagingen van elke partner in te schatten. De eerste resultaten (processchema’s, leveringskartering, flow design, etc.) zijn alvast veelbelovend met betrekking tot de voordelen van distributie van goederencontainers per fiets en de voordelen en impact die deze nieuwe samenwerkingsmodellen zullen genereren.

De opstart van de activiteiten staat gepland in het voorjaar van 2019 met de organisatie van een pilootproject. De processen worden vervolgens opgestart, getest en verfijnd op het terrein. Vervolgens zal in de loop van 2020 een groter project worden uitgerold met een gestage groei van de activiteiten. De schaalvergroting van de activiteiten is gepland in 2021.

Over ons

De wortels van de coöperatieve vennootschap gaan terug naar 2011, met de oprichting van de vzw citylab. Deze vzw had als doel om duurzame en innovatieve onderzoeks en ontwikkeling oplossingen voor stedelijke logistiek te ontwikkelen. Citylab was als ware de incubator voor CityDepot NV (opgericht in 2015), specialist in stedelijke logistiek die werd opgekocht door de bpost groep. Begin 2018 koos citylab ervoor om zich te reorganiseren in 2 samenwerkende entiteiten: citylab met de focus op Vlaanderen en de nieuwe vzw urbanlab die de activiteiten verder zet in Wallonië en Brussel.

Gedreven door hun wens om de stad duurzaam te veranderen en geleid door een pragmatische aanpak gebaseerd op wetenschappelijke analyse en experimenten, hebben de 3 stichtende leden van de vzw urbanlab in maart 2018 de urbike coöperatieve vereniging opgericht om het BCklet project te incuberen. Sinds februari 2019 maakt Etienne deel uit van het team dat toeziet op de lancering en het beheer van de operaties.

Delphine Lefebvre

Mede-oprichtster PMO

Georganiseerd en nauwkeurig, Delphine is verantwoordelijk voor het beheer van alle projecten die door urbike worden uitgevoerd.

Etienne de Clippele

Project
manager

Enthousiast en gepassioneerd door fietsen, Etienne zorgt voor de exploitatie, communicatie en commerciële relaties.

Philippe Lovens

Mede-oprichter
CEO

Ondernemer en verbinder, Philippe is verantwoordelijk voor de strategie en de financiën

Renaud Sarrazin

Mede-oprichter EXPERT

Creatieve wetenschapper, Renaud wijdt zijn expertise aan operationele analyse en het creëren van innovatieve logistieke modellen. 

FAQ

Het vervoer van goederen en diensten maakt ongeveer 20% uit van het totale verkeer in een stedelijke context, maar de impact die het heeft ligt veel hoger. Schattingen wijzen 50% van de uitstoot van fijn stof toe aan de stedelijke logistiek. Bovendien wordt de stedelijke logistiek gedomineerd door lichte bestelwagens (84% in 2013) en dit genereert bijkomende negatieve effecten in termen van file, geluidsoverlast, luchtvervuiling en sociale impact. In deze zin, kan men stedelijke logistiek als niet-duurzaam omschrijven.

Het is dus cruciaal om nieuwe methoden voor de bevoorrading van lichte goederen in een stedelijke omgeving te identificeren die minder negatieve impact hebben om de directe omgeving en de samenleving. Rekening houdend met de te transporteren volumes en de frequentie van leveringen in Brussel, beschikt de fiets over de juiste eigenschappen om een betrouwbaar alternatief te bieden, maar dat impliceert nieuwe logistieke modellen. Dat is exact wat we willen bereiken in het kader van de coöperatieve vennootschap urbike met het project BCklet.

Met het Brusselse project BCklet experimenteert urbike met een nieuw distributiemodel van goederen per fiets die wordt aangeboden in de vorm van een platform. Het doel is om te steunen op een rendabel en efficiënt economisch model (het platform), waardoor onnodige kosten worden gereduceerd, en direct contact ontstaat tussen bestellers en bezorgers. Door te kiezen voor een coöperatieve werkwijze, wenst urbike een sociaal verantwoordelijk platform te ontwikkelen, hetgeen een goede service kan bieden dankzij lokale werknemers met uitzonderlijke kwaliteiten.

In tegenstelling tot de meeste platformen die de laatste jaren werden opgericht in de sector van stedelijke distributie, beschikt urbike over een diepgeworteld sociaal objectief. De Brusselse coöperatieve vennootschap verenigt als het ware koeriers, partners, sympathisanten, leveranciers en burgers volgens eenzelfde structuur waarbij het beheersprincipe steunt op “1 persoon = 1 stem”. Dit principe wordt gehanteerd om een participatief en democratisch proces te garanderen. Daarnaast zal de coöperatieve vennootschap zelf de prijs bepalen van de producten waarbij tijdens de onderhandelingen alle verkoopsvoorwaarden mee in rekening worden genomen. Bovendien zullen de dividenden worden herverdeeld onder de coöperanten zodra de structuur winst maakt.

Vandaag de dag is de levering van goederen per fiets hoofdzakelijk opgesplitst in drie marktsegmenten:

1. Spoedtransport van pakketjes en enveloppen;
2. On-demand leveringen van maaltijden aan particulieren via online platforms zoals UberEats of Deliveroo;
3. Andere marktsegmenten zoals de levering van geneesmiddelen aan apotheken, tijdschriften en kranten (rondleidingen), biologische manden, enz;

Het project BCklet heeft niet als doel om te concurreren met de fietskoerierbedrijven in Brussel. Integendeel, deze actoren zullen nauwgezet worden geïntegreerd bij de ontwikkeling en de uitrol van een competitieve, duurzame, ingenieuze en efficiënte oplossing van uitstootvrije leveringen gebaseerd op het slimme goederencontainer principe.

Op termijn is het doel van ons project om de geschiktheid van leveringen van de eerste tot de laatste kilometer te bestendigen, rekening houdend met de verschillende partners: klanten (prijs en kwalitatieve dienstverlening), de koeriers (correcte verloning en verdediging van hun belangen) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (mobiliteit, leefmilieu en veiligheid).

Onze oplossing voor fietsleveringen werkt met behulp van het systeem 2-in-1, uitgerust van een container waarin goederen worden gestockeerd en de aanhangwagen BicyLift (ontwikkeld door onze partner FlexiModal) die onmiddelijk aan de fiets bevestigd wordt. Dankzij het innovatieve concept is de aanhangwagen in staat de container moeiteloos en zonder hulp van buitenaf op te heffen en hem in alle veiligheid te vervoeren. Een aanhangwagentje wordt gecombineerd met een pallet in een vlotte beweging!

Je kan het systeem in actie zien in de video van FlexiModal waarbij de BicyLift wordt voorgesteld.

Link : https://www.youtube.com/watch?v=hgbZTNIMn48

Geïnspireerd door de scheepsvracht, het containervervoer van goederen in een logistieke keten laat toe om op significante wijze het geheel van operaties te optimaliseren :

– Vermindering van de verscheping van goederen, wat resulteert in productiviteitswinst
– Versnelling van de verscheping
– Voorbereiding van de lever rondes in geen tijd
– Verhoging van vloot die wordt verscheept tijdens een ronde

Bovendien bevordert het gebruik van veilige en gestandaardiseerde containers de vervoersstromen en daarmee gepaard gaan de efficiëntie van de logistieke operaties. 

Met de oplossing van de containers en de aanhangwagens voor fietsen ontwikkeld door onze partner FlexiModal (Frankrijk) kunnen we alle soorten lichte vracht vervoeren tot een gewicht van 180 kg, en met een totaal volume van 1 tot 2 m3, ongeacht de omstandigheden. In feite zal de container kunnen worden omgebouwd om te voldoen aan de behoeften van de klanten en hun transportcondities (vb: onderverdeling van de container, controle van de temperatuur (warm of koud), beveiliging, etc…). De vervoerde goederen kunnen dus goederen zijn, droge en verse voedingswaren, goederen bewaard onder een bepaalde temperatuur, medicijnen, etc…

Vanaf 2019 zal deze oplossing worden getest in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 4 verschillende transportstromen (pakjes en enveloppen, farma, kleinhandel en on-demand leveringen aan huis) met als doel de geschiktheid en de rentabiliteit van het lichte goederentransport per fiets in een stedelijke omgeving aan de tonen.

Gezien zijn ontwerp, kan de aanhangwagen BicyLift zich vasthechten aan de overgrote meerderheid van elektrische fietsen. De aanhechting gebeurt op het fietskader. Rekening houdend met transportvolumes en ladingen (tot en met 180 kg.) is het evenwel aangeraden elektrisch (cargo-)fietsen te gebruiken.

We hebben aanhangpunten “op maat” voor cargo-fietsen van het type Urban Arrow, Douze Cycles (V2 en G4) en Bullit. Voor alle andere fietsen, voorzien we een universeel aanhangpunt dat wordt vastgemaakt aan drie plaatsen op het kader met behulp van bouten. We zijn bereid om een nieuw aanhangpunt op maat te maken voor minstens 50 fietsen.

Contact