Spring naar content

Advies

Zin om de overstap naar de cyclo-logistiek te maken of een project op te schalen? Urbike steunt op zijn expertise, zijn technische kennis en zijn zin voor innovatie om uw organisatie te ondersteunen in haar transformatie.

MMJ-Urbike-010

Urbike Consulting biedt u ondersteuning op maat in stadslogistiek. Met meerdere jaren ervaring, versterkt door operationele expertise, werkt urbike aan de efficiëntie en duurzaamheid van uw logistieke modellen door u een systemische, innovatieve en resultaatgerichte aanpak aan te bieden.

Technische expertise

Gegevensanalyse, simulatie van logistieke scenario's en/of studies en proefprojecten met als doel om de impact op een kwantificeerbare manier te meten.

Operationeel testen

Onze projecten omvatten regelmatig het testen en evalueren van nieuwe ideeën, procedures of technologieën in een echte operationele omgeving om de haalbaarheid en effectiviteit ervan te beoordelen.

Innovatieve oplossingen

We houden rekening met de diversiteit van stedelijke problemen en ontwikkelen oplossingen die zijn afgestemd op de uiteenlopende behoeften van onze klanten.

Urbike onderzoekt de haalbaarheid van de overschakeling naar cyclo-logistiek binnen uw organisatie.

Wij evalueren de potentiële voordelen vanuit ecologisch, economisch en sociaal oogpunt (scheppen van werkgelegenheid, enz.). Wij houden ook rekening met de ontwikkelingsfase van uw project (ontwikkeling van een nieuwe dienst of omvorming van een bestaande activiteit).

Verhoog de duurzaamheid van uw logistieke activiteiten met urbike.

Urbike kan uw organisatie helpen bij het opzetten van een nieuwe logistieke dienst per fiets of bij het optimaliseren van bestaande activiteiten. Door de combinatie van technische expertise en operationele ervaring past onze aanpak zich aan uw behoeften aan om u zo goed mogelijk te ondersteunen in uw logistiek transformatieproject.

  • Analyse van uw behoeften en uw activiteiten (soort activiteit, werkwijzen, beperkingen, enz.)
  • Overleg met uw teams
  • Uitwerking van scenario's
  • Uitvoering van proefprojecten
  • Advies over materiaal en uitrusting
  • Analyse van aanpassing op grotere schaal

Urbike ondersteunt overheidsinstanties en institutionele actoren bij de ontwikkeling van de cyclo-logistiek.

Samen definiëren en bestuderen wij de meest geschikte strategische maatregelen op lokaal, regionaal of nationaal niveau. Onze experten putten hun kennis uit diverse bronnen en stellen gedetailleerde analyses, strategieën en concrete aanbevelingen voor duurzame stadslogistiek op.

  • Wetenschappelijke en technische literatuurstudie
  • Casestudies
  • Benchmarking
  • Overleg met partners (op Belgisch en Europees niveau)

EVOLVE

EVOLVE, een participatieve en systemische aanpak om de duurzaamheid van uw bedrijf te verhogen

Wilt u de cyclo-logistiek in uw organisatie, regio of stad promoten of ontwikkelen?

Urbike doet een beroep op zijn expertise, zijn technische knowhow en zijn zin voor innovatie voor haalbaarheidsstudies, strategische studies en/of voor de uitvoering van een proefproject in de testfase.

Ontdek de projecten van urbike.